👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه ومبانی نظری تحقیق سازگاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق سازگاری

پیشینه ومبانی نظری تحقیق سازگاری

مشخصات فایل

تعداد صفحات

53

حجم

0/562 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پیشینه ومبانی نظری تحقیق سازگاری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

   سازگاری عبارت است از میزان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش های موجود، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است . (یغمایی و شیرازی؛1390: 14) ویژگی های ادراک شده ی نوآوری معیار مناسبی برای پیش بینی پذیرش فناوری هستند و قابلیت پیش بینی این عوامل بسیار فراتر از ویژگی های جمعیت شناختی،اقتصادی و اجتماعی است.(Ngai et al. ; 2012 : 117 )  در رابطه با ابعاد نوآوری راجرز برای اولین بار پنج عامل اصلی پیچیدگی ،  قابلیت سازگاری، رؤیت پذیری، قابلیت استفاده و مزیت نسبی را به عنوان عوامل اصلی مؤثر بر پذیرش نوآوری نام برد . نوآوری بستگی به ادراک پذیرنده در مورد میزان تطابق با ارزشهای کنونی فرد، تجارب قبلی و نیازهای پذیرنده ی احتمالی )سازگاری ( دارد . Wu and Subramaniam; 2012 : 351)  )

   زمانی كه كانال ارتباطی شركت یا سازمان با سبك زندگی  و نیازهای مشتریان انطباق نداشته باشد احتمال موفقیت آن فعالیت ارتباطی در ارائه خدمات كاهش یافته و مشتری از به كارگیری آن خدمت خودداری میكند به عبارتی نمیتواند با آن خدمت ارتباط نزدیكی برقرار كند. (بهبودی ، عابدینی و جلیلوند ؛ 1391 )كویینگ لویس و همكارانش در سال 2010 تاثیر سازگاری را بر روی قصد استفاده مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند كه بین متغیر سازگاری و قصد استفاده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  (كویینگ لویس و همكارانش ؛ 2010) بنابراین میزان بالای سازگاری یك تكنولوژی با نیازها و سلایق افراد باعث افزایش احتمال پذیرش آن توسط افراد خواهد شد . مطالعات تیلور و تاد مشخص ساخت بر اساس نظریه اشاعه نوآوری باورها دارای 3 ویژگی برجسته درک سودمندی ( مزیت نسبی ) ، درک سهولت استفاده ( میزان پیچیدگی ) و سازگاری است .( تیلور و تاد ؛ 1995 )

2-3-1-3 -1 نظریه اشاعه نوآوری  

   اورت راجرز[1] معروف ترین پژوهشگر در پژوهش اشاعه است .  (کفاشان ؛ 1389) راجرز  نوآوری را چنین  تعریف می کند : فکر، روش یا شئی که فرد یا واحد دیگری از اقتباس آن را نو تصور می کنند. (سورین ؛ 1381 : 312 ) از دیدگاه راجرز (2005) اشاعه فرایندی است که نوآوری از طریق مجاری ارتباطی در طی زمان در میان  اعضای یک نظام اجتماعی گسترش می یابد .(راجرز ؛ 2005 ) راجرز (1983)  ویژگی های نوآوری وعوامل تعیین کننده گسترش آن را به پنج دسته تقسیم کرده است: (راجرز ؛ 1983 )

1) امتیاز نسبی : میزانی که یک نوآوری نسبت به نوآوری های پیش از خود بهتر  و برتر تصور شود. ماهیت هر نوآوری تعیین کننده نوع مزیت نسبی (اقتصادی، اجتماعی و ...) آن است. خصوصیات بالقوه کاربران هر نوآوری نیز عاملی تعیین کننده در نوع مزیّت نسبی هر نوآوری به شمار می آید.

2)سازگاری : به حد و  حدود سازگاری  نوآوری با ارزش ها ، تجربه ها  و نیازهای  موجود  اطلاق می شود. سازگاری بیشتر با نیازهای کاربران ، معنای کارایی و قطعیت بیشتر نوآوری خواهد بود.

3)پیچیدگی : درجه دشواری شناخت یا استفاده از یک فناوری نوین است . نوآوری را می توان در پیوستاری از پیچیدگی  سادگی طبقه بندی کرد . برخی نوآوری ها از نگاه کاربر پیچیدگی کمی دارند.

4) سنجش پذیری: به میزانی ارجاع می دهد که می توان قبل از اشاعه نوآوری، آن را سنجش نمود . نوآوری با قابلیت آزمون پذیری، بیشتر از سوی کاربران بالقوه پذیرفته می شود.

5) مشاهده پذیری: درجه ای که نتایج، منافع و خصایص یک نوآوری برای دیگران قابل مشاهده است . منافع و نتایج برخی از اندیشه ها به آسانی قابل مشاهده و قابل انتقال به دیگران و در برخی موارد بر خلاف این است.  شکل 2-3 را می توان بر اساس مطالعات اولیه راجرز،  را ترسیم نمود.

راجرز می افزاید : رابطه ای پیچیده اما مهم میان نرخ دانش درباره نوآوری در نظام با نرخ سازگاری و انطباق با آن از سوی کاربر وجود دارد . (راجرز ؛ 1983 ) یعنی اینکه سطح دانش درباره نظام نوآورانه در هر زمانی می تواند به عنوان شاخص  کاربرد آن نظام از سوی کاربر تلقی شود.  در صورت برخورداری نوآوری از ویژگی های پنج گانه ، بیشتر از سوی کاربر پذیرفته خواهد شد.

شکل 2-3 . مدل اشاعه نوآوری ( راجرز ؛ 1983 )

2-3-1-3 -2 نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده

   در سال 1995 نظریه ای توسط تیلور و تود تحت عنوان نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده [2] در مورد لزوم درک بهتر از روابط بین ساختار باورها ارائه گردید . (Taylor and Todd ;1995)  این نظریه که تکمیل کننده 2  نظریه نظریه عمل منطقی[3]  مارتین فیشبین و ایسک اجزن در مورد  آزمون رابطه میان  نگرش ها  و  رفتار  (Fishbein and Ajzen ; 1970  )  و   نظریه  رفتار  برنامه ریزی  شده[4] یا   TPB  اجزن  در مورد اندازه گیری غیرمستقیم نگرش ها ، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده می باشد . (Ajzen ; 1991)

   بر اساس نظریه اشاعه نوآوری باورها دارای سه ویژگی برجسته درک سودمندی، ) مزیت نسبی (، درک سهولت استفاده  (میزان پیچیدگی) و سازگاری  است . درک سودمندی )مزیت نسبی (به درجه ای اشاره دارد که نوآوری فناورانه ، منافعی از قبیل منافع اقتصادی ،افزایش راحتی و رضایت را به همراه دارد . (روگرز ؛ 1983 ) درک سودمندی باید به گونه ای مثبت با میزان سازگاری با نوآوری مرتبط باشد . (روگرز؛ 1983 ؛ تان و تئو ؛2000 )  سهولت استفاده، نشان دهنده میزانی است که تصور می شود نوآوری فناورانه می تواند ازلحاظ درک، یادگیری یاعمل پیچیده باشد . فناوریهای نوآورانه که به نظر می رسد استفاده از آنها آسان است، بیشتر توسط کاربران پذیرفته و استفاده       می شوند. سازگاری به درجه ای اطلاق می شود که نوآوری متناسب با ارزشهای بالقوه موجود، تجربه قبلی و نیازهای کنونی است . (روگرز ؛ 1983 ؛ تورنا تزکی وکلین[5] ؛1982) دریافتند چنانچه فناوری با مسئولیتهای شغلی و نظام ارزشی فرد انطباق داشته باشد، سازگاری بیشتری خواهد داشت.  « تیلور و تود »نشان دادند نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده، قدرت توضیحی بیشتری از نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه عمل منطقی در ارزیابی میزان پذیرش فناوری توسط کاربر داراست . (شی و فانگ [6] ؛ 2004 ) شکل 2-4 مدل تجزیه رفتار برنامه ریزی شده را نشان می دهد .

[1] Everett Rogers

[2] Decomposed theory of planned behavior

[3] Theory of Reasoned Action

[4] Theory of planned behavior

[5] Tornatzky & Klein

[6] Shih &  Fang

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار بدهی پاورپوینت واقعه مسجد گوهرشاد پاورپوینت آشنایی با تعرفه های پزشکی پیشینه و مبانی نظری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماكن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی