👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز

مشخصات فایل

تعداد صفحات

35

حجم

88/538 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 35

ژئومورفولوژی عبارتست از نحوه پیدایش اشکال ناهمواریهای زمین و مراحل تکامل آنها رادر طی زمان زمین شناسی مورد مطالعه و تفسیر قرار می دهد.فرآيندهاي ژئومورفولوژيكي زمين همواره ناشي از نيروهاي فيزيكي، شيميايي و يا بيولوژيكي هستند كه در سطح زمين تغييراتي ايجاد مي‏كنند. در نتيجه اين فرآيند تغيير شكلهاي مختلفي را در سطح زمين به وجود مي‏آورد. فرآيندهاي مورفولوژيكي در حقيقت نيروهاي طبيعي هستند كه مي‏توانند در مواد و عناصر تشكيل دهنده سطح زمين تغيير شكل ايجاد نمايند. فرآيندهاي مورفولوژيكي عبارتند از: هواي ساكن، بادها، ابرها، صاعقه، باران، برف، يخچال، آبهاي روان و آبهاي ساكن مانند: درياچه‏ها، درياها و اقيانوسها، همچنين آتشفشانها و زلزله... هستند. فرآيندهاي مورفولوژيكي از هر نوعي كه باشند دو عمل مهم در سطح زمين انجام مي‏دهند. اول اينكه سنگهاي سطحي زمين را تخريب و تجزيه مي‏نمايند. دوم اينكه مواد حاصل را با خود حمل نموده و در مكانهاي مناسب ته‏نشين مي‏سازند. به اينترتيب بررسي پديده‏هاي ژئومورفولوژيكي شامل مطالعه و بررسي قوانيني است كه باعث فرسايش و تغييراتي در سطح قاره‏ها مي‏گردند (نادر صفت، 1382).

2-2 نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی

به مجموعه ای از پدیده هایی که با یکدیگر در رابطه بوده و یکی تابع دیگری باشد یک سیستم می گویند. در سطح زمین عواملی که موجب دگرگونی و تغییر شکل می شوند به عوامل مورفوژنیک معروف هستند و مطالعه کم و کیف آنها در قلمرو ژئو مورفولوژی قرار می گیرد (رجایی، 1373، ص68).

فهرست مطالب

سوابق تحقیق

ژئومورفولوژي

نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی

پدیده های ژئومورفولوژي

خط الراسها

دامنه

انواع دامنه ها

بريدگي شيب يا تغيير ناگهاني شيب دامنه ها

پرتگاه ها

فرسايش دامنه ها

مخروط افكنه

مورفومتری (ریخت سنجی)

سیستم فرسایش رودخانه ای

مئاندر

كانيون

دره رود

برنامه ریزی ژئومورفیک

طبیعی

خطر و احتمال خطر

خطرهای محیطی

خطرات طبیعی اقلیمی

هیدرولوژیکی

زمین شناسی

بیولوژیک

تکنولوژیک

زلزله

زمین لغزش

بهمن برف

خشکسالی

مخاطرات رودخانه ای

دلایل سیل

دلایل طبیعی

دلیل انسانی

انواع سیل

سیل ناگهانی

سیل رودخانه ای

سیل ساحلی

مشخصات سیل

پیش بینی سیل های رودخانه ای

منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل حمام محمد رحیم خان قزوین پاورپوینت اقتصادسنجی چیست مطالعات طراحی مجتمع مسکونی (مورد مطالعه: منطقه خاوران تبریز) دانلود پاورپوینت کشور عراق اصول سرپرستی ساختمان و کارگاه