👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش II : رفتار بازار تحت پیشنهادهای مولد استراتژیک

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش II : رفتار بازار تحت پیشنهادهای مولد استراتژیک

ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش II رفتار بازار تحت پیشنهادهای مولد استراتژیک

مشخصات فایل

تعداد صفحات

25

حجم

0/884 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

ترجمه مقاله قیمت گذاری پیشنهادی در مقابل قیمت گذاری حاشیه ای—بخش II : رفتار بازار تحت پیشنهادهای مولد  استراتژیک

رشته مدیریت-اقتصاد

Pay-as-Bid versus Marginal Pricing–Part II: Market Behavior Under Strategic Generator Offers  (2004)

- توضیحات: 7 صفحه انگلیسی، 25صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

- چکیده ترجمه فارسی:

از آنجایی که موافقتها و مخالفتهای با  قیمت گذاری  پیشنهادی(PAB)  و حاشیه ای (MP) در حوزه های الکتریسیته کیفی بوده اند ; ما به مقایسه کمی رفتار دو بازار پرداخته با این فرض که مولدها ; بهترین استراتژی متناظر با یک روش خاص قیمت گذاری را می پذیرند. در بخش i از این تحقیق دو بخشی ; فرض کردیم که هزینه های حاشیه ای سیستم برای pab و mp با مشخص بوده توابع تراکم احتمال ; تصادفی هستند ; و پیشنهادهای استراتژیک مولد را با به حداکثر رسانی بهای مورد انتظار مربوطه از سود مولد بر اساس پارامترهای پیشنهاد  ; توسعه دادیم . در بخش ii روابط بین هزینه های حاشیه ای سیستم برای هر نوع بازار ویک  تقاضای تصادفی مشترک ایجاد شده و به دو بازار اجازه داده تا بوسیله بهای مورد انتظار واریانسهای سود مولد مجزا و پرداخت مشتری مقایسه شوند.

این مقایسه هم بصورت نظری و هم شبیه سازی نشان می دهد که : 1)  انتظار می رود سودهای مولد مجزا  و نیز پرداخت مشتری تحت pab و mp مشابه باشند. 2) واریانس سودهای مولد مجزا و پرداخت مشتری در mp بیشتر از pab  باشند. نتیجه گیری اصلی آنست که هر چند mp و pab سود مولد مورد انتظار و پرداخت مشتری مشابهی را پس می دهند ; ریسک عدم براورده سازی بهای مورد انتظار تحت mp بیش از pab  می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درس 3 تفکر و سواد رسانه ای دهم پنجگانه سواد رسانه ای 1 پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله دانلود پرسشنامه شیوه زندگی پاورپوینت مراقبت از مو ، دهان و دندان